Bertil Larsen

Bertil Larsen (f. 1945) blev i 1963 ansat ved Nationalmuseets Molinologiske Laboratorium (i daglig tale Møllelaboratoriet) som assistent for ingeniør og mølleekspert Anders Jespersen.  Deres opgave var at registrere danske vand- og vindmøller, udarbejde fredningsplaner og restaureringsprojekter.

Møllelaboratoriet blev nedlagt i 1980, men Bertil Larsen fortsatte på privat basis indsamlingen af data om de danske møller. Han oprettede ”Den møllehistoriske Samling”, hvorfra han bl.a. solgte oplysninger om møllerne og optrådte som konsulent på restaureringsprojekter.

Samlingen afhændede han i 2009 til Niels Moes, Rebildcenteret. Rebildcenterets formål med erhvervelsen var at stille materialet til rådighed for offentligheden gennem digitalisering.
Samlingen

Den meget omfattende samling omfatter mere end 12.000 registreringer. Disse er af meget varierende omfang. Nogle er blot konstateringer af en mølles tilstedeværelse på et bestemt tidspunkt, mens andre indeholder detaljerede beskrivelser af møllens opbygning, historie og ejerforhold.

Indholdet i registreringerne omfatter: kopier af kort, notater, afskrifter af dokumenter, avisudklip og artikler, korrespondance samt billeder. En del billeder foreligger kun som fotokopier, men der er også mange originale fotografier.

Samlingen er ordnet i ringbind systematiseret geografisk efter den administrative inddeling fra før 1970: Amt, herred, sogn.

Samlingens største kvalitet er det store antal møller, der er registreret, dens svaghed er imidlertid, at mange oplysninger ikke er forsynet med kildehenvisning. For den alment interesserede i møller er samlingen en guldgrube, mens den professionelle historiker bør tænke kildekritisk og i mange tilfælde selv verificere data.


Digitaliseringen

Digitaliseringen af den enorme samling var for stor en mundfuld for Rebildcenteret, der lagde ud med en digtalisering af registreringerne af de himmerlandske vandmøller.

Herefter indgik man i 2021 samarbejde med Møllehistorisk Samling i Hadsund (afdeling under Nordjyllands Historiske Museum).

På vegne af museet bliver materialet skannet og hjemmesiden opsat af pens. museumsinspektør Lise Andersen.

Principperne for digitaliseringen: Materialet er skannet og hver enkelt registrering (oplysninger om én mølle) samlet i en pdf-fil, der kan downloades og/eller udskrives. De originale billeder er skannet og gjort tilgængelige i: 1) skærmopløsning 2) jpeg fil (600 dpi). Billeder i tiff-format, 600 dpi kan rekvireres hos webmaster .

BEMÆRK: Dele af materialet – billeder, foldere og småpublikationer – kan være behæftet med Copyright. Fotografier, hvor fotografen er angivet som Bertil Larsen er freeware under forudsætning af at de ved evt. publicering krediteres med: ”Foto venligst stillet til rådighed af Rebildcentret”.