I herredet findes optegnelser om følgende møller:


Læsø Hjemstavnsgaard

Læsø Herred

Herredet omfatter følgende sogne:


Byrum, Hals, og Vesterø sogne